fredag 3 mars 2017

Cykelställsfrågor underskattas

Idag deltog jag i den första Cykelriksdagen på Svenska Mässan i Göteborg, med en panel bestående av ledamöter från alla riksdagspartier. Här är mitt budskap kompletterat med tankar om cykelfrågor som väcktes i samband med debatten.

CP – Centerpartiet = Cykelpartiet
Kritiserade regeringen med representanter Johan Andersson (S) och Karin Svensson-Smith (Mp) för att den dröjt med Nationell Cykelstrategi. Den skulle varit klar 2016 och inte heller idag kunde besked ges när den kommer vara färdig. Utan strategi finns ingen vägledning för investeringar, prioriteringar, satsningar och regler.Stor publik på Svenska Mässna och direktsänt i SVT Forum den 3 mars kl 13-14.30.
Planera för cykel
Cykeln återtar sin plats i människors resvanor efter att ha varit åsidosatt länge. Som den alltid har i städer som Köpenhamn och Amsterdam, men likt i Sverige då mina föräldrar var unga och fortfarande är i delar av världen som inte haft den utveckling vi sett.

Jag som bostadspolitiker ser att just Cykeln är det transportslag på det naturligaste sättet knyter samman bostaden med det som brukar kallas för transportinfrastruktur.

Ser det som självklart att den alltid finns med och tar plats i planeringen av bostäder. Den bidrar till att knyta samman människor med olika bakgrund och förutsättningar på ett naturligt sätt – när alla cyklar. Ökad cykling är ett sätt att skapa integration. Alla kan cykla och när människor med olika socioekonomisk bakgrund möts på cykelbanan.

Centerpartiet anser att cykling ska ha en given plats som ett eget transportslag i infrastruktur. Först då kan investeringarna träffa rätt.

Cykelplanering är en del av det vi skulle vilja se ingick i vad som skulle kunna bli en regional bostads- och infrastrukturplanering, något en utredning föreslog nyligen, men som regeringen inte gått vidare med. Finansieringen ska då kunna fördelas mellan stat, kommuner, region med olika former av medfinansiering och avgifter på exempelvis bilparkering.

I tätorter
Det skall ges utrymme åt cyklister i trafikplaneringen, med cykelfartsgator, säkra korsningar, där den kommer i kontakt med motorfordon och gående, trygga och säkra cykelparkeringar vid knutpunkter. Gatuparkeringar tas bort och ersätts med cykelfält.

På landsbygden
Vinterväghållningen såväl i städer som längs vägarna ska ta hänsyn till framkomlighet för cykel.

Att ställa transportslag mot varandra som Mp vill är fel väg, då hela Sverige är väldigt stort. Kilometerskatten straffar avståndet mer än utsläppen och vi måste sträva efter fossilfrihet oavsett vilket transportslag det handlar om.

Cykelleder ska inte enbart utformas som turiststråk utan samtidigt vara ett medel för cykelpendlare. Raka vägar ska eftersträvas för den långväga cyklistens behov.

Säkrare cykling
Trafikanterna behöver utbildas och det gäller inte minst vi som cyklar i att ta hänsyn, följa regler och cykla säkert.

Trafikverket kan vara samordnare och inrätta ett cykelkansli, för kunskapande, regleringar och rådgivning till kommuner.

Cyklister har ett ansvar att vara synliga och uppmärksamma, bära hjälm. Men det är viktigt att bilister och framförallt förare av tunga fordon lär sig och förses med hjälpmedel, att vara uppmärksamma.
Moderator Klas Elm, Johan Andersson (s)
och Jakob Forssmed (Kd)
Det är alldeles för många som förolyckas och skadas. När nu cyklingen ökar (glädjande nog) måste vi se till att skadekurvan böjer av och avviker. Det handlar om vad cyklisten själv gör, men framförallt på att vi separerar trafikslagen och förtydligar reglerna.

Cykeln i kollektivtrafiken
Att kunna kombinera cykelpendling med kollektivtrafik vore förstås bra, fast när det är trångt på tåget uppskattar nog resenärerna att kunna använda de platser som finns. Bättre att skapa parkeringsmöjligheter vid pendelstationer och hållplatser och utveckla hyr- och lånesystem.

Främja cykling
Att subventionera inköp av exempelvis elcyklar är ingen bra politik. Hellre använda pengar till infrastrukturinvesteringar och behövs skattelättnader som friskvårdsavdrag måste det gälla all cykling.Nina Lundström (L), Erik Ottosson (m),
 Jimmy Ståhl (Sd), Karin Svensson-Smith
(Mp) och Emma Wallrup (V)
Föräldrar måste ta ansvar för sina barn i trafiken. Det är inte rimligt att ålägga skolan ett sådant ansvar.

Allt det här är sådant som borde finnas med i en nationell cykelstrategi och det kan inte nog understrykas hur viktigt det är för oss i CP att den presenteras snarast. Regeringens cykelpolitik har råkat ut för en pyspunka.


onsdag 1 mars 2017

Vad hände i Sverige? – Sverige!!

Orden är Donald Trumps – fritt översatt från ett av många märkliga framträdanden sedan han för ett par månader efter att han besatte det i särklass mäktigaste ämbetet i världen. Även om vi helst vill undvika det så blir allt vi gör här hemma speglat i amerikansk politik. På ett sätt lite nyttigt för ett litet land att bli uppmärksammade på det sättet av någon som uppenbarligen inte har koll. Man kunde ju hoppas att vi alla stod upp som en och sade: ”Nej det är fel! Sverige är ett tryggt och säkert land att leva i! Vi har världens bästa levnadsstandard, låg kriminalitet och en folkligt förankrad demokrati. Det är förvisso förhållandevis många anmälningar av våldtäkter och sexuella trakasserier, men det beror på att det finns en sträng lagstiftning. Kvinnor som anmäler vet att det tas på allvar och att de får skydd. Och så vidare”

Istället visar det sig att ett riksdagsparti tar sig för att använda en av Amerikas mest ansedda debattsidor åt att bekräfta bilden. ”Trump har rätt! Alla Svenskar som läser tidningar, lyssnar på radio och ser på TV har fel!” Jag syftar då på Sverigedemokraterna och som det verkar finns det en direktlinje mellan deras partikansli här i Stockholm till Trumpadministrationen och alla hans anhängare, långt ut på högerkanten. Detta oroar mig – på riktigt!

Vad händer då i Sverige – egentligen? Vi har en regering som visserligen har fel politik och lägger skattepengar på helt fel saker. Nu verkar det som de själva börjar förstå hur fel det är, så de drar tillbaka förslaget på kilometerskatt, de riktar om förslaget på vinstbegränsning av privat utförda välfärdstjänster och de kommer inte genomför den hårt kritiserade bankskatten. Tidigare har de talat om att de inte längre kommer att införa kvotering på kön i bolagsstyrelser.

Det har föreslagits att Alliansen genom att lägga en gemensam budget nu skulle kunna fälla regeringen med stöd av SD. Det är fel väg att gå, menar Centerpartiet. Alliansen ska återta makten genom vinna val och 2018 samla fler anhängare än de rödgröna. Vi kan inte basera ett långsiktigt värdebaserat regeringsalternativ bestående av M, C, L och KD på aktivt stöd från ett främlingsfientligt parti som SD, vars ekonomiska politik är väsensskild från vår egen.

Begreppet ”jag delar din uppfattning” har fått en annan innebörd. Det betyder numera ”jag bryr mig inte om att ta reda på vad du tycker, varför och vart det eventuellt leder, utan delar på facebook, eftersom du tycks hata något, eller någon, jag inte känner eller ens vill förstå.” Så okritiska har vi blivit och jag inser nu att denna text vida överstiger vad folk vanligtvis orkar läsa. Så jag slutar här.

söndag 19 februari 2017

Nyspråk och sanningens sexualliv

Nu är man ju inte helt ensam över att låta indignerad över Donald Trump´s slirande med fakta, vare sig i går i Melbourne, Florida, eller vid andra tillfällen. Att inget speciellt hände i Sverige just igår är nu vid det här laget uppenbart. Det ska bli intressant att höra USA:s UD:s förklaring, men knappast klargörande.

Leesburgh, Virginia - 4H-gården
Vad den nyvalde presidenten ägnar sig åt är en systematisk förskjutning av bildsättningen gentemot hemmaopinionen och vad som oroar mig mest nu är att jag tror det kan lyckas. Medan hans stackars stab, med vicepresidenten Mike Pence som sin främste företrädare, gör vad de kan för att förklara, förringa och förenkla, fortsätter anklagelserna att hagla mot etablerad forskning, oberoende media, samt opponenter av olika slag. Vad omvärlden tror och tycker är ointressant för honom och för dem. För de som valt att ansluta sig till Trump, handlar det om att hålla med, vara till lags och flyta med strömmen. Annars förlorar du jobbet och det lilla du fått av inflytande och stunder i rampljuset. Dom som gjort det valet kommer att stå bakom honom, ända tills dess han faller och krossar dem alla.

Som ni kanske känner till var jag på ett av Donald Trump's valmöten i höstas och lät mig påverkas av den stämning han lyckades skapa. Känslan, där i Leesburgh, Virgina, kan ha varit liknande vad som upplevs i miljöer där alla tycker likadant, eller förväntas göra det och där deras känslor bekräftas av den som står på scenen. En artist, en politiker, en predikant. På mötet träffade jag en (vad jag tror) ganska typisk Trump-anhängare, Mark, en Sales Manager, boende i Hagerstown, Maryland, gift och far till tre döttrar. På sin facebooksida beskriver han sig som conservative. Vi är vänner och har sedan jag kom hem - i chock över valresultatet - haft en diskussion över facebooks chat om vad som sker i USA, i Europa och världen. Det är en vänskap som jag gläder mig åt och som ger perspektiv på saker. Jag tror Mark är ganska representativ för dem som röstat. Inte dum och inte rasist. Dock omöjlig att övertyga om värdet av globalisering, riskerna med klimatförändringar, sakernas tillstånd (även i Europa), fyktingars situation, USA:s roll och effekterna av olika yttranden från presidenten.
Heléna i samtal med vännen Mark.

Det som slår mig är hur likt han och dessa stödtrupper agerar om vi jämför med hur anhängare till Sverigedemokraterna agerar. Jag tycker mig se samma sorts nätforum bland Trumpanhängare som hos vår egen SD-svans. Jämfört med Donald Trump är vår egen Åkesson en BoyScout, för att använda ett amerikanskt bildspråk. Det vi ser hända nu i USA är precis samma saker som vi oroas av håller på att ske här hemma. Nämligen att ett parti och dess främste företrädare väljer att förlita sig på ett starkt nationalistiskt budskap, där främlingar anklagas för både det ena och det andra. Där sanningen sätts på undantag och där den som vill berätta om det anklagas för att ljuga och gå någon annans ärende. När etablerade partier säger sig vilja öppna dörren för samtal med SD så bereds marken för en Svensk Trump och varför då inte från vårt eget etablerat konservativa parti.

Vi kan Trump-vokabulären vid det här laget. "Fake News", Alternative facts", allt som hämtat ur den klassiska Orwell-romanen från 40-talet, 1984. Då när den skrevs 1948 var det med hotet av ett repressivt Sovjetunionen. Nu är det högerextrema nationalister i hela världen som använder Nyspråk, med föreställningen att ”krig är fred, frihet är slaveri och okunnighet är styrka.”

Hanna, Heléna och jag. Just efter jag gett en intervju i P4
Det ska bli intressant att se vilka som vågar sluta upp bakom Trump och vilka utöver John Mc Caine inom Republikanska paritet som öppet kritiserar. Den nationelle säkerhetsrådgivaren fick sparken efter att ha tjuvstartat Putin-lobbyismen. Nu är det frågan vem som vågar sticka huvudet i snaran. Ett tips på någon med "rätt sorts" internationell erfarenhet skulle kunna vara Sverigedemokraternas förre rättspolitiska talesperson Kent Ekeroth. Han lär såvitt jag vet vara tillgänglig och öppen för förslag. Han har det temperament som krävs och måhända även röka att bjuda på.

Nåja det sista platsar väl i kategorin alternativa fakta. Att han skulle ha muckat gräl i krogkön och tillsammans med riksdagskollegan Erik Almqvist varit ute och jagat folk med järnrör är fortfarande betraktat som "fake news" inom den Sverigedemokratiska hegemonin.

Käll- och faktakoll är inte saker som prioriteras i den nätvärld där sanning är något som blir till genom delning. Att Melbourne ligger i Australien känner de flesta till, nu vet vi att en sådan ort även finns i Florida. Större är inte världen. Under den månad som gått sedan Trump svors in har vi lärt oss hur det går till att manipulera sanning i stor skala.

En positiv spaning skulle kunna vara att just Donald Trump och alla han klavertramp får svenskar att begripa farorna med att sluta ifrågasätta politisk propaganda och demagogi. Några partier och enskilda politiker kommer att drabbas och dras med den dag då Trump faller och USA:s president heter Mike Pence. So help me God - ske din vilja!

fredag 17 februari 2017

Nu ska barnäktenskap förhindras


Idag träffade jag, med de övriga allianspartierna regeringen med statsråden Morgan Johansson och Åsa Regner (S) ett möte om barnäktenskap. Deltog gjorde även regeringspartiernas representanter i Civilutskottet. SD var inte inbjudna. Bakgrunden är att Liberalerna genom ett s.k. utskottsinitiativ krävt att riksdagen stiftar lag som täpper igen de luckor som idag möjliggör att äktenskap med barn som ingåtts utomlands kan accepteras i Sverige.

Alliansen fick på mötet ett visst gehör för kravet på snabbare handling för att inga barn under 18 år ska kunna räknas som gifta i Sverige. Regeringen meddelande oss som deltog på mötet att de tänker tillsätta en utredning där detta uppdrag ingår som en del och att den ska behandlas i ett snabbspår. Det är oacceptabelt att det finns svagheter i regelverket som gör att vissa barnäktenskap fortfarande godkänns i Sverige även om de är ingångna utomlands.
 
Bra att Justitieministern nu reagerar snabbare nu efter våra gemensamma påtryckningar.
 
Centerpartiet har med övriga Alliansen på förslag från Liberalerna tagit initiativ till lagstiftning direkt i riksdagen. Efter dagens möte ser det ut som att regeringen nu skyndar sig och tillgodoser Alliansens förslag. Det var ett konstruktivt möte. Regeringen går på vår linje, vilket är bra fast regeringen hade kunnat göra någonting åt det här långt tidigare, när de såg hur situationen såg ut för många av de flickor som kommit till Sverige på senare tid. Det viktigaste för de berörda barnen är att Morgan Johansson och Åsa Regnér till slut agerar, nu när vi i Alliansen har satt press på dem.

För Centerpartiet har det varit centralt att stoppa att barn under 18 år kan räknas som gifta i Sverige. Alla barn ska ha rätt till sin egen frihet och sitt eget liv. Att exempelvis bli bortgift mot sin vilja är att få sin framtid fråntagen. Det kan vi aldrig acceptera!

Socialtjänsten har en roll i arbetet och och det får inte hända att barn rutinmässigt placeras hos män de anses gifta med, trots att äktenskapet inte är giltigt enligt svensk lag. Det kan därför behövas en översyn av LVU för att garantera att barn inte ska placeras med närstående på ett sätt som i praktiken innebär att vi tolererar dessa barnäktenskap. Här har Socialtjänsterna en uppgift att se över sina rutiner så att dessa barn kan komma till tals och att man in enlighet med vad FN:s barnkonvention, ser till så barnets bästa kommer främst.

Vi håller trycket uppe och kommer följa regeringens arbete noga. Om den inte levererar måste utskottet återta initiativet och se till så att Riksdagen beslutar om lagen vi kräver.
 

 

 

 

måndag 30 januari 2017

Gärna sänkt reavinstskatt men först en rejäl förhandlingsvilja

Peter Eriksson öppnar i DN-intervju för att sänka reavinstskatten "rejält". Utan att vidare precisera hur mycket och hur detta ska finansieras. Antar att det är kring detta han önskar en uppgörelse med oss, men innan en sådan blir aktuell måste korten synas bättre. Det är självklart välkommet att sänka eller helt ta bort flyttskatterna, det är Centerpartiets politik sedan läge. Jag menar till och med att det är hög tid att diskutera en ny skattereform för bostadsmarknaden, som syftar till att hejda prisutvecklingen och öka rörligheten, samt främja nyproduktionen. Det behövs finansieringsmodeller som gör att även små byggherrar i hela landet ser en lönsamhet med att bygga bostäder.

Det behövs samtal och uppgörelser ja!
Men när Peter Eriksson väljer att lyfta fram byggbonusar och subventioner som de främsta exemplen på hur staten kan blanda sig i så skjuter han sig i foten. Kring en sådan politik vill vi inte anträda en parningsdans. För att det på nytt ska kunna bli samtal om bostadspolitiken måste han inse att även hyressättningen och Hyresgästföreningens föhandlingsmonopol är en del i problemet som orsakar bostadsbrist och låg rörlighet. För att pensionären ska ha någon nytta av den lägre skatten behöver det finnas attraktiva hyresrätter att tillgå och de byggs inte med bruksvärdeshyror.

Det behövs fler regelförenklingar, en översyn av bullerriktvärdena, ett förenklat strandskydd, kortare överklagandeprocesser, snabbare planarbeten och bygglovsprövningar, etc. Centerpartiet har förslagen och kring dessa kan vi nog diskutera en runda eller två, men då behövs mer i inviterna är det här från bostadsministerns sida.

Ola Johansson
Centerpartiet