fredag 4 augusti 2017

HAPPY PRIDE!

Idag har jag gjort ett undantag och bloggat på min centerblogg, här: https://www.centerpartiet.se/bloggar/ola-johansson---blogg/ola-johanssons-blogg/2017-08-04-happy-pride.html

Stockholm Pride pågår för fullt och eftersom jag är partiets talesperson i HBT-frågor, i kraft att jag är med i Riksdagens Civilutskott där bl.a. lagstiftning om familjerätt finns, valde jag att delge centerpartiets politik där och inte här. Tyvärr kunde jag inte delta i Stockholm, men i Falkenberg fanns jag. Kolla filmen från tåget här:
video
Ola Johansson, Centerpartiet

måndag 31 juli 2017

Det är jobben som tryggar välfärden (finns inga genvägar) - svar på facebookfråga

Till att börja med så måste vi konstatera att vi när det gäller pensionärernas väl och ve, pensionerna, kvalité och tillgänglighet på vård, omsorg och aktiviteter är helt avhängigt det ekonomiska utrymmet samhället har. Skatteintäkterna ska vara tillräckliga stabila över tid och användas så att de upplevs göra nytta för medborgarna och självklart komma de till del som behöver dem mest.

Vi behöver hålla andelen av befolkningen som är i arbete på en stabilt hög nivå, nu och i framtiden. Det är inget vi helt kan påverka själva, utan det styrs av händelser i omvärlden och andra politiska beslut. Att t.ex. föra en politik som gör att företag och kvalificerade jobb flyttar utomlands är inte bra. Med den befolkningskurvan vi ser framöver räcker det inte utan invandring. Om något parti utlovar skattesänkningar så måste det fiansieras och med den modell ett visst parti förespråkar kommer pensionerna därför på sikt att urholkas. Det ligger ju andr motiv bakom och det är bra att man genomskådar det.

Förändringar i pensionssystemet måste stödjas brett och över blockgänserna och vara stabila över tid. Viktigt att tänka på att det hela tiden finns ett inflöde av kapital till fonderna och det kommer sig av att människor jobbar - idag och i framtiden. Talet om "uppskjuten lön`" är felaktigt. Jobbskatteavdragen syftar till att stimulera till arbete och till inkomster som är beskattningsbara. RUT- och ROT-avdrag är skattefördelar som personer med låga inkomster och pensioner har lika stor ekonomisk nytta av som andra grupper. Utöver att de skapar arbeten och därmed skatteintäkter ger det möjligheter för fler att få tjänster utförda i och runt sina hem. Istället för att urholka och minska RUT- och ROT ska det utvecklas och breddas.

Centerpartiet vill se höjda pensioner för de mest utsatta, men med fortsatta skillnader mellan de som arbetat mycket och dem som inte har lika många år i arbete. Tjänstepensionen ska anpassas till en stigande medelålder. Men just mot bakgrund av att vi lever och håller oss friska längre behöver vi på sikt höja pensionsåldern och förmå fler att jobba längre, genom att höja åldersgränsen för LAS och att ge människor möjlighet att bygga på sin utbildning högre upp i åldrarna.

Avgångsvederlag, premier och fallskärmar sticker i ögonen, speciellt om det gäller personer vars löner betals av skattekollektivet, d.v.s dig och mig. Jag tror i och för sig inte de är av sådan storlek och mängd att det skulle göra någon skillnad om de togs bort. Istället skulle det betyda att chefs- och ledarskap i offentlig sektor inte anses tillräckligt attraktivt för de mest kompetenta att söka sig till. Istället väljer man näringslivet ,där detta är legio. Men det ska vara rimligt och stå i proportion till risken man tar med att byta bana och efter man behövt sluta sin anställning, för att förordandet tagit slut, ska man ha en trygghet under den tid som behövs för att åter hitta ett jobb där ens kompetens och erfarenhet kommer till nytta.

Vilket parti man ska välja är upp till var och en. Jag tror man gör sig själv och andra en björntjänst om man ensidigt ser till en enda fråga. Miljöfrågor är viktiga, utbildning, bostäder, att hela landet kan leva och utvecklas, företag och allra viktgiast en jobbpolitik där fler kan komma in och bidra till att stärka välfärden. Tack för ordet och tack ni som läste ända hit.
 
Ola Johansson

lördag 29 juli 2017

Mina egna tankar krig #transportgate

Ett kraftigt regn kyler ner semestersverige och medan jag förbereder mig för det traditionella deltagandet i Falkenbergs (10 km) stadslopp och kvällens, förhoppningsvis regnfria konsert med Håkan Hellström på Ullevi, vill jag skriva några rader om veckan som gått.

Jämfört med Nordkoreas robottester och några timmar i Vita Huset framstår väl regeringskrisen och det som på sociala medier kallas #transportgate som en efterlängtad västanfläkt, eller sommarbris i nyhetstorkan.

Jag vill inte ytterligare ge mig in på att anklaga Transportstyrelsens tidigare Generaldirektör Maria Ågren för saker hon redan dömts för. Hon har lidit tillräckligt och det måste vara svårt att föreställa sig hur hon har mått de senaste dagarna. Hoppas hon har en trogen vänkrets och familj att luta sig emot och att det finns en väg tillbaka till ett jobb där hennes kapacitet kommer till sin rätt.

Misstroendeförklaringarna mot statsråden Ygeman, Johansson och Hultqvist har inget med personerna att göra, utan med deras sätt att sköta sina uppdrag och precis som generaldirektören handlar det om hur uppdraget skötts och huruvida det finns ett förtroende eller ej.

Därför är det lite märkligt när det nu förväntas att vi, ledamöter i fyra allianspartier som är överens om att samtliga tre brustit, genom att inte agera, informera och vidta åtgärder, ska ändra uppfattning i en skuldfråga, bara för att någon av dessa anses populära och för att dennes regeringspost just nu anses särskilt betydelsefull.

Statsminister Löven skall vara glad att det inte är han själv som ifrågasätts. Om Anna Johansson kritiseras för att hon inte känt till vad ingen informerat henne om, så gäller ju även det statsministern i högsta grad.

Fyra partier är överens om formuleringen, angående Peter Hultqvist, försvarsministern, vars misstroendeförklaring kvarstår. Den lyder: "Därför kommer vi inte framföra en sådan begäran utan yrka att frågan om misstroendeförklaring avgörs när riksdagen öppnar, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning."

Det finns således ingen grund för att spekulera i huruvida det finns en skiljelinje mellan allianspartierna i frågan om förtroendet för Hultqvist.

Sedan har det ju i ett lamt försök till försvar från S-sidan att skylla ifrån sig och påstå att det var vi som fattat beslutet att lägga ut registerhållningen hos Transportstyreslen externt, genom s.k. outsourcing. Huruvida det var rätt eller inte kan man förstås diskutera utifrån ideologiska skäl. Om man är emot företags engagemang i kommunal-, statlig-, eller myndigheters verksamhet kan man hävda det. Men att skylla regeringens tillkortakommanden på någon annan än dem själva är oseriöst.

Här väljer jag att citera mig själv: "IT-drift kan outsourcas men aldrig kundens ansvar för säkerheten, vilket är vad som skett och regeringen nu får ta ansvar för".

Jag är tjänstledig från ett arbete på konsultföretaget Combitech som ägs av SAAB. Hos "oss" är IT-säkerhet inom stat och myndigheter kärnverksamhet (läs mer här). Det finns en ständig beredskap i näringslivet att träda in med sin expertkunskap och olika systemlösningar för att hjälpa till, där kunder inom privat och offentlig verksamhet saknar kompetens. Men som beställare kan du aldrig frångå ditt ansvar för hur denna outsourcing genomförs.

I mitt fall har det handlat om ett affärsansvar för kritiska informationslösningar och tjänster som rör service, reservdelar, reparationer och underhåll av fordon. Staten har mycket att lära av industrin, tjänsteföretagen och istället för att kritisera andra, borde det ifrågasättas vad de själva gör när det gäller IT-säkerhet och skydd för personuppgifter.

Trots att de flesta just nu firar semester har det varit en uppställning från riksdagskollegernas sida när det gällt att hålla sig informerade, delta i möten, diskutera och fatta beslut. Särskilt imponerad är jag idag över hur Centerpartiets ledare Annie Lööf. Hon har på riktigt brutit sin semester i förtid för att under flera dagar arbeta dygnet runt för att finna ett välavvägt sätt att framföra kritik mot dem som brustit i ansvar, bestraffa regeringen, men utan att dra in landet i politiskt kaos ett år före valet. Jag har känt mig delaktig och viktig. När Riksdagen öppnar i mitten av september kommer bland det första vi gör vara att rösta om misstroende emot försvarsminister Peter Hultqvist, om inget nytt då framkommit som skulle ge skäl till förändrad bedömning.

Ola Johansson

tisdag 6 juni 2017

Svar till Jesper Lindeblad i Åsa om tågstopp vid Kläppa

Hej Jesper
Ursäkta att jag dröjt med svaret och tack för enträgna påminnelser. Man får många mail och det finns endast tid att besvara de som är direkt riktade till mig personligen och som rör de ämnesområden jag som riksdagsledamot kan påverka. Dit hör tyvärr inte frågan om fler tågstopp i Åsa, men jag debatterar gärna saken offentligt. Vill dock göra klart att jag inte har något som helst ansvar för vare sig kommunernas, eller regionens beslut längre.

Som du nog vet var det jag som kommunalråd och Centerpartiets dåvarande ordförande i Hallandstrafiken Tore Fritzson som genom enträget tjat på Trafikverket fick dem att medge att det fanns ett utrymme i tidtabellen att stanna tåg fler ställen (något som deras experter bestämt förnekade) och av de stationslägen som vi redan tidigare utrett blev det Åsa som fick stationen och efter överenskommelse med ägarna till Öresundstågen blev det tågen som vänder i Halmstad som stannar.

 De stationer som pekades ut i stationslägesutredningen var utöver Kläppa, Väröbacka och Frillesås. I brist på andra alternativ från de övriga kommunerna (Getinge nämndes) så hamnade alla i Norra Halland. Laholm och Falkenberg har sedan en tid förlagt sina stationer utanför tätorten, eftersom banan inte längre går igenom. För dem har markinlösen och lokala protester satt djupa spår och framförallt Falkenberg har med argumentet ”kortare – max 1 tim. – restid till Göteborg” varit argumentet. Det är nog förklaringen till partikamraten Ingemar Johanssons starka ställningstagande. Jag beklagar det men förstår samtidigt att dom som i varje fall till en del tillhör samma arbetsmarknadsregion som vi – Göteborg – vill ha kvar sina korta restider nu när dom fått det. Dom har inte på samma sätt som vi lyckats förmå kommuninvånarna att ställa bilen och åka tåg.

Som jag bedömer det så blir det svårt att ändra på det. Man tycks mena att säger vi ja till fler stopp i Åsa så blir det ännu fler i Halland, för att inte tala om i Skåne. Det har blivit en principsak och det tycker jag är olyckligt.

Det jag och vi tillsammans kan verka för är en tätare trafik med ett nytt tågsystem som vi kan kalla för en Hallandspendel. Den kan handlas upp av Västtrafik genom Hallandstrafiken, köras av Hallandstrafiken som ett nytt system, eller handlas upp genom Hallandstrafiken av de kommuner som vill ha den, t.ex. Varberg och Kungsbacka. Det kommer ju att hända mycket även i Varberg den dagen det blir en tunnel och en ny station. På samma sätt kan man göra i Södra Halland där Pågatågen i Skåne ibland vänder i Halmstad. Då kan Falkenberg stå där som staden utan pendelförbindelser, eller bli den knutpunkt där tågen möts. Från glesbefolkade kommuner med liten befolkningstillväxt är det svårare för oss att få förståelse. Det knorras lite i Hylte och även i Laholm, medan Halmstad borde vara på vår linje.

Bra att vi håller tryck i frågan. Det bästa vore om vi lyckades övertyga resten av Halland att om länet ska växa till en halv miljon invånare och generera skatteintäkter som stärker vård och välfärd i Regionen så behöver vi göra fler orter attraktiva att bosätta sig i, även om man väljer att tjäna sitt levebröd i exempelvis Göteborg. Det handlar om att sätta en positiv bild av Kungsbacka och förmå andra att tänka likadant som vi. Här har vi en gemensam uppgift.

Senast Kommunstyrelsen i Kungsbacka hade möte lades ett förslag från M som kunde tolkas som att de inte vill ha fler stopp. Därför tvingades Centerpartiet att tillsammans med L lägga ett motförslag. Det är Moderaterna som har ordförandeposten i Kungsbacka kommun, i Hallandstrafiken och i Region Halland. Det är deras attityder som är fel, inte viljan hos Centerpartiet. Du kan lita på mig och de andra som har makten att bestämma att vi gör vad vi kan, men Halland är avlångt. Alla begriper inte varför Kungsbackas lojalitet gentemot övriga Halland är viktig. Det vore synd om länet som gör mycket bra tillsammans sprack isär på ett enda tågstopp.

Hälsningar Ola

lördag 27 maj 2017

Jag har siktet inställt mot 2018-22


Nomineringsprocessen inom Centerpartiet i Halland har börjat. Vilka som kommer att ställa upp till val är inte klart, men att både Harald Lagerstedt i Varberg och Millis Wernersson i Falkenberg väljer att lämna sina kommunala uppdrag för att kandidera till Riksdagen är välkänt. Dom, precis som jag har kommunal erfarenhet och det är något som saknas i rikspolitiken. Speciellt när det gäller bostadspolitiken som är mitt huvudområde. För de som tycker det är en viktig fråga borde jag vara ett starkt namn.
 
Centerpartiets uppgång är glädjande och välförtjänt. Kungsbacka är ett av de områden i landet där det går bäst och vi har en stor potential som vi hoppas kommer att ge resultat på valdagen. Men dit är de ännu en tid så jag väljer att inte ge mig in på att räkna mandat. Det är avancerad matematik så huruvida det andra C-mandatet finns inom räckhåll bör vi låta vara osagt. Jag siktar på valsedelns förstaplats och att kunna erövra de flesta kryssen på valdagen.

Det behövs både erfarenhet och nytänkande i såväl riks- som läns- och kommunpolitiken. Vi har många nya medlemmar som vill och förtjänar att ta en plats. Jag hoppas jag kan bidra ännu ett tag med erfarenhet och inspiration endera från min riksdagsplats, eller det uppdrag Centerpartiet och väljarna tycker jag ska ha efter valet. Jag har kvar min anställning i näringslivet och har under åren skaffat mig ett stort nätverk, så jag är inte orolig för egen del.

Kungsbacka bedöms vara en av de kommuner i landet där potentialen för Centerpartiet att växa är allra störst. Även Halmstad har en stor befolkning. Hur man röstar i dessa båda kommuner som tillsammans har över hälften av länets invånare, kan vara avgörande för hur det går för Centerpartiet. Men Halland är stort och varje röst räknas från Femsjö till Fjärås.
 
Men dit är det ännu lång tid, partidistriktet ska tillfråga de som nominerats. Först därefter vet vi med säkerhet vilka personer som får delta i de olika medlemsomröstningarna till kommun-, region och riksdagsvalet. Sedan blir det valberedningarnas uppgift att rangordna kandidaterna till ett förslag som ska underställas de valda ombuden på nomineringsstämmans beslut. Tillsammans blir vi starkare och oavsett vad som sker på vägen fram ska vi jobba för seger och ett ledarskap för Sverige.

Ola Johansson